Kontakt

Klub Sportowy "ALPINO" Katowice ul.J.Baranowicza 8 40-668 Katowice Telefon: 0 605 429 207 Fax: 032 2544 763 e-mail: alpino@alpino.pl PKO BANK POLSKI SA 44 1020 2313 0000 3202 0147 1267 Klub Sportowy "ALPINO" Pawłowice ul.Polna 5 43-250 Pawłowice Telefon: 0 605 429 125 e-mail: klub@pawlowice.alpino.pl PKO BANK POLSKI SA 83 1020 2313 0000 3502 0319 0519